ΠΩΓΩΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΜΙΚΡΟΓΝΑΘΙΑ – ΜΑΚΡΟΓΝΑΘΙΑ – ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣΤο πιγούνι ολοκληρώνει την εικόνα του προσώπου!” Ένα αρμονικό πρόσωπο χωρίζεται σε τρία περίπου ίσα μέρη: στην περιοχή πάνω από το μέτωπο έως το τριχωτό, στην περιοχή κάτω από τα φρύδια έως τη ρινοχειλική αύλακα και από την κορυφή της μύτης έως το πιγούνι. Αυτά τα τρία μέρη πρέπει να είναι σε ισορροπία, προκειμένου να υπάρχει αρμονία σε ένα πρόσωπο. Η περιοχή του πώγωνα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ομορφιά ενός προσώπου. Οι δυσμορφίες ή οι απλές δυσαρμονίες που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή είναι η μικρογναθία, η μακρογναθία και ο προγναθισμός. Αν υπάρχει μικρογναθία (δηλ. μικρή κάτω γνάθος), χρειάζεται να την αυξήσουμε με επεμβατικές ή μη επεμβατικές μεθόδους: • Μη επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της μικρογναθίας: Αυτού του είδους η δυσμορφία μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτόλογους ιστούς, όπως είναι το λίπος. Γίνεται δηλαδή μεταμόσχευση λίπους από άλλη περιοχή, με σκοπό την αύξηση του περιγράμματος ή την προβολή της κάτω γνάθου, με τοπική αναισθησία και έχει άμεσο αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται μετά από τρεις έως έξι μήνες. Σε μικρότερης έκτασης προβλήματα αρκεί η χρήση ετερόλογων υλικών, όπως είναι το υαλουρονικό. Γίνεται με μια απλή ένεση έγχυσης υαλουρονικού στην περιοχή του πιγουνιού, στον χώρο του ιατρείου με άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα. • Επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της μικρογναθίας: Η αυξητική πωγωνοπλαστική μπορεί να επιτευχθεί στις περιπτώσεις που οι αυτόλογοι και ετερόλογοι παράγοντες δεν επαρκούν, χρησιμοποιώντας ενθέματα σιλικόνης. Τα ενθέματα θα προσδώσουν μόνιμο αποτέλεσμα, μέσω μιας μικρής χειρουργικής επέμβασης, η οποία γίνεται με προσπέλαση από το εσωτερικό του στόματος ή την κάτω επιφάνεια του πώγωνα υπό τοπική αναισθησία και μέθη ή γενική αναισθησία κατά περίπτωση. Όσον αφορά τη μακρογναθία (δηλ. μεγάλη κάτω γνάθο) και τον προγναθισμό (δηλ. προτεταμένη κάτω γνάθο) ή άλλη περίπτωση που το πηγούνι εξέχει υπέρμετρα, η χειρουργική αντιμετώπιση κρίνεται απαραίτητη και η προσπέλαση γίνεται κυρίως διά του βλεννογόνου του στόματος. Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν συνεργασία Γναθοχειρουργού και Πλαστικού Χειρουργού και είναι επίπονες με αρκετά μεγάλη περίοδο ανάρρωσης. Πραγματοποιούνται με γενική αναισθησία και μόνο. Στην πωγωνοπλαστική, όταν το πρόβλημα αφορά την εξεσημασμένη (δυσανάλογη) προβολή του πώγωνος, πρόκειται για μικρή επέμβαση που γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη ή με γενική αναισθησία κατά περίπτωση, στην οποία αφαιρείται η περίσσεια του οστού που προβάλλει και δημιουργεί τη δυσμορφία. Η ανάρρωση είναι άμεση και μετά από δέκα με δώδεκα ημέρες η εικόνα του πιγουνιού έχει αποκατασταθεί κατά 70 με 80%.