ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει μαστεκτομή, η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ειδικό πλαστικό χειρουργό, με τέτοιο τρόπο ώστε οι υγιείς ιστοί να διατηρηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπλαση του μαστού, αλλά και οι τομές να γίνουν με προοπτική να μην δυσκολέψουν την αποκατάσταση λόγω θέσης ή μεγέθους. Η διαδικασία αποκατάστασης είναι δυνατόν να γίνει είτε στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή, εφόσον η νόσος το επιτρέπει, είτε σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρωθούν οι ογκολογικές θεραπείες όπως η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία κλπ.
Υπάρχουν διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές για να αποκατασταθεί ο μαστεκτομημένος μαστός, οι οποίες εξαρτώνται από το είδος της νεοπλασίας που οδήγησε στη μαστεκτομή, τη χειρουργική τεχνική που ακολούθησε ο πλαστικός χειρουργός που τον εξαίρεσε και τη μετέπειτα αγωγή που απαιτούν οι ογκολόγοι.

Λίγα λόγια...

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη σε πρώτη φάση η τοποθέτηση διατατήρα δέρματος,

ώστε να προετοιμαστεί η ‘θήκη’ σταδιακά μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση του μόνιμου ενθέματος. Μετά την τοποθέτηση του μόνιμου ενθέματος, αυτό πρέπει να σταθεροποιηθεί και να πάρει τη μόνιμη θέση του στους επόμενους τρεις με έξι μήνες, ούτως ώστε να προσδιορίσουμε τη σωστή και σύμμετρη θέση της νέας θηλής σε σχέση με τον υγιή μαστό. Άλλη τεχνική είναι να διαμορφώσουμε τον καινούριο μαστό με τη χρήση αυτόλογων ιστών, δηλαδή με ιστούς από το σώμα μας που θα μεταφερθούν στην περιοχή είτε από την κοιλιακή χώρα, συνδυαστικά με κοιλιοπλαστική, είτε από την πλάτη, είτε από τους γλουτούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες επεμβάσεις επειδή είναι μεγάλες και επίπονες για τον οργανισμό γίνονται μόνο εφόσον υπάρχει απόλυτη ένδειξη. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε με τη χρήση ενθέματος είτε με τη χρήση αυτόλογων ιστών ίσως χρειαστεί διαμόρφωση του υγιούς μαστού (μειωτική, αυξητική, ανόρθωση – οι οποίες περιγράφονται παραπάνω) ώστε να προσεγγίσουμε τη συμμετρία μεταξύ του νέου μαστού και του ήδη υπάρχοντος.
Αυτού του τύπου οι επεμβάσεις γίνονται υπό γενική αναισθησία, εκτός από την κατασκευή του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με τοπική νάρκωση ή και με μέθη.

Πριν την εγχείριση
Μετά την εγχείριση
Πριν την εγχείριση
Μετά την εγχείριση

Δείτε περισσότερες

Με την αποδοχή σας να δείτε περισσότερες αποδέχεστε τους όρους μας για τις μετεγχειρητικές φωτογραφίες.

Κλείστε ραντεβού τώρα για μια προσωποποιημένη διάγνωση

Ήρθε η σειρά σου για μια αλλαγή!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ