Παρουσίαση Επεμβάσεων Ωτοπλαστικής

29 Sep 2017
Η αισθητική αποκατάσταση των αφεστώτων ώτων, δηλαδή των πεταχτών αυτιών, συμβάλλει σημαντικά στην αυτοπεποίθηση του ασθενή, καθώς αποκαθιστά την αρμονία στα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί τα περιστατικών ενηλίκων αλλά και παιδιών πριν και μετά από επέμβαση ωτοπλαστικής.
Share