ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

“Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να νικηθεί.

Πρόληψη, Αντιμετώπιση, Αποκατάσταση”

ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στο γυναικείο πληθυσμό. Σύμφωνα με τα ποσοστά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάθε χρόνο περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται με το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, στη συντριπτική της πλειοψηφία, αφορά την χειρουργική παρέμβαση στο μαστό με αποτέλεσμα τη μικρότερη ή μεγαλύτερη αλλοίωση αυτού.

Τι είναι η περιλαμβάνει η αποκατάσταση του μαστού:

Περιλαμβάνει το σύνολο των επεμβάσεων που αφορούν στην ανάπλαση του μαστού μετά από μαστεκτομή
Ειδικότερα περιλαμβάνει τους χειρουργικούς χειρισμούς:

  • α. για την ανάπλαση του όγκου του αφαιρεθέντος μαστού
  • β. την αποκατάσταση του συμπλέγματος της θηλής – θηλαίας άλω
  • γ. την επέμβαση που ενίοτε απαιτείται στον ετερόπλευρο μαστό για επίτευξη συμμετρίας

Μαστεκτομή και πλαστική χειρουργική: 

Στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει μαστεκτομή, η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ειδικό πλαστικό χειρουργό, με τέτοιο τρόπο ώστε οι υγιείς ιστοί να διατηρηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπλαση του μαστού, αλλά και οι τομές να γίνουν με προοπτική να μην δυσκολέψουν την αποκατάσταση λόγω θέσης ή μεγέθους

Διαδικασία αποκατάστασης του μαστού:

Η διαδικασία αποκατάστασης είναι δυνατόν να γίνει είτε στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή, εφόσον η νόσος το επιτρέπει, είτε σε δεύτερο χρόνο, αφού ολοκληρωθούν οι ογκολογικές θεραπείες όπως η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία κλπ.

Υπάρχουν διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές για να αποκατασταθεί ο μαστεκτομημένος μαστός, οι οποίες εξαρτώνται από το είδος της νεοπλασίας που οδήγησε στη μαστεκτομή, τη χειρουργική τεχνική που ακολούθησε ο πλαστικός χειρουργός που τον εξαίρεσε και τη μετέπειτα αγωγή που απαιτούν οι ογκολόγοι.

Χειρουργικές τεχνικές αποκατάστασης του μαστού

Για την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή χρησιμοποιούνται διάφορες επανορθωτικές μέθοδοι, οι οποίες διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

  • Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αλλοπλαστικών υλικών (ενθέματα σιλικόνης, διατατήρες μαστού)
  • Ανάπλαση του μαστού με χρήση αυτόλογωνν ιστών (κρημνοί) και αλλοπλαστικών υλικών
  • Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αυτόλογων ιστών (κρημνοί, έγχυση λίπους)

Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αλλοπλαστικών υλικών (ενθέματα σιλικόνης, διατατήρες μαστού)

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη σε πρώτη φάση η τοποθέτηση διατατήρα δέρματος,
ώστε να προετοιμαστεί η ‘θήκη’ σταδιακά μέσα στους επόμενους τρεις μήνες και να δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση του μόνιμου ενθέματος. Μετά την τοποθέτηση του μόνιμου ενθέματος, αυτό πρέπει να σταθεροποιηθεί και να πάρει τη μόνιμη θέση του στους επόμενους τρεις με έξι μήνες, ούτως ώστε να προσδιορίσουμε τη σωστή και σύμμετρη θέση της νέας θηλής σε σχέση με τον υγιή μαστό.

Ανάπλαση του μαστού με χρήση αυτόλογωνν ιτών (κρημνοί) και αλλοπλαστικών υλικών

Στην τεχνική αυτή η ανάπλαση του μαστού πραγματοποιείται με χρήση του μισχωτού μυοδερματικού κρημνού του πλατέος ραχαίου μυός (latissimus dorsi myocutaneous flap) σε συνδιασμό με ενθέματα σιλικόνης ή διατατήρα)

Ανάπλαση του μαστού με χρήση μόνο αυτόλογων ιστών (κρημνοί, έγχυση λίπους)

Στην τεχνική αυτή η διαμόρφωση του καινούργιου μαστού γίνεται με τη χρήση αυτόλογων ιστών, δηλαδή με ιστούς από το σώμα μας που θα μεταφερθούν στην περιοχή είτε από την κοιλιακή χώρα, συνδυαστικά με κοιλιοπλαστική, είτε από την πλάτη, είτε από τους γλουτούς.

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει:

Χρήση του μισχωτού μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός (transverse rectus abdominis myoculaneous flap TRAM)
Χρήση του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός ώς ελεύθερου κρημνού (free TRAM flap)
Χρήση ελεύθερων δερματικών κρημνών βασισμένων σε διατιτρώσες αρτηρίες του δέρματος (perforators flaps)

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες επεμβάσεις επειδή είναι μεγάλες και επίπονες για τον οργανισμό γίνονται μόνο εφόσον υπάρχει απόλυτη ένδειξη.

Και στις δύο περιπτώσεις, είτε με τη χρήση ενθέματος είτε με τη χρήση αυτόλογων ιστών ίσως χρειαστεί διαμόρφωση του υγιούς μαστού (μειωτική, αυξητική, ανόρθωση ) ώστε να προσεγγίσουμε τη συμμετρία μεταξύ του νέου μαστού και του ήδη υπάρχοντος.
Αυτού του τύπου οι επεμβάσεις γίνονται υπό γενική αναισθησία, εκτός από την κατασκευή του συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω, η οποία μπορεί να γίνει μόνο με τοπική νάρκωση ή και με μέθη.

Παρακολουθείστε τον Πλαστικό και Επανορθωτικό Χειρουργό Νεκτάριο Ντουντουλάκη να αναλύει και να εξηγεί όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζεται για την αποκατάσταση μετά την μαστεκτομή.

Ο Πλαστικός και Επανορθωτικός Χειρουργός Νεκτάριος Ντουντουλάκης είναι μετεκπαιδευθείς στο Μιλάνο στο Διεθνές Ογκολογικό Ινστιτούτο για τον καρκίνο του μαστού και την αποκατάστασή του “Istituto Oncologico Internazionale Veronesi per i Tumori e la Ricostruzione del Seno” 

Δείτε περισσότερες

Με την αποδοχή σας να δείτε περισσότερες αποδέχεστε τους όρους μας για τις μετεγχειρητικές φωτογραφίες.

Κλείστε ραντεβού τώρα για μια προσωποποιημένη διάγνωση

Ήρθε η σειρά σου για μια αλλαγή!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ