ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ

Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας αποκαλύπτουν την προσωπικότητά μας!

Η μύτη αποτελεί το κεντρικό σημείο στο πρόσωπο του ανθρώπου. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάδειξη των υπολοίπων χαρακτηριστικών, αφού αποτελεί ένα νοητό άξονα ισορροπίας και γεωμετρίας για το πρόσωπο, όσο και για την συνολικότερη έκφραση. Το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μία επέμβαση ρινοπλαστικής είναι αφενός η αποκατάσταση των λειτουργικών προβλημάτων εφόσον υπάρχουν, διόρθωση διαφράγματος κτλ, και αφετέρου η αισθητική βελτίωση της περιοχής με τρόπο απόλυτος αρμονικό με τα χαρακτηριστικά του προσώπου και με σεβασμό στη φυσική δομή και το σχήμα της μύτης. Η χειρουργική διαδικασία δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το φύλο του ασθενή, εκείνο που συχνά διαφοροποιείτε είναι η αισθητική φύση του τελικού αποτελέσματος. Ενώ στις γυναίκες η χειρουργική παρέμβαση έχει ως στόχο τα χαρακτηριστικά του προσώπου να γίνουν πιο “γλυκά” στους άνδρες το ζητούμενο είναι να τονιστεί η φυσική αρρενωπότητα σε σχέση με την αρμονία των υπόλοιπων χαρακτηριστικών.